504 949 272
biuro(małpka)damtox.pl

Potrzebujesz pomocy? zostaw kontakt do siebie a oddzwonimy najszybciej jak będzie to możliwe.

Wybierz temat rozmowy:

Twój numer telefonu:


Szybki kontakt

Regulamin dodawania opinii

Regulamin dodawania opinii w serwisie www.damtox.pl

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.damtox.pl, prowadzony i będący własnością Usługodawcy.
Usługodawca – Tomasz Bołoz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Bołoz Damtox z siedzibą w Warszawie (01-445) przy ul. Erazma Ciołka 17 lok. 309, posiadający nr NIP: 648-262-82-07, REGON: 146048077, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
Użytkownik – osoba, która zamieszcza opinie w Serwisie.
Opinia – jakikolwiek fragment informacji umieszczony przez Użytkownika w Serwisie, w zakładce Blog.
Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników.
Zamieszczenie przez Użytkownika opinii w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że udostępnione przez niego informacje, zostają zamieszczone w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Umieszczenie opinii Użytkownika następuje przy użyciu formularza, znajdującego się na stronie www.damtox.pl w zakładce Blog, po akceptacji regulaminu i polityki prywatności.
W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane. Dane te to w szczególności:

a)adres e-mail,
b)swoje imię (podpis),
c)adres internetowy swojej strony.

Podany przez Użytkownika adres e-mail nie jest widoczny dla innych osób.
Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik udziela Usługodawcy bezterminowej licencji na jej wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Po dodaniu opinii Użytkownikowi nie przysługuje prawo edycji zamieszczonych przez siebie informacji. Jednakże, w oparciu o licencję, jakiej Użytkownik udziela poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, wypowiedzi mogą być w dalszym ciągu dostępne w Serwisie z taką zmianą, iż nie zostanie wskazane, od jakiej osoby pochodzą.
Użytkownik oświadcza, że zamieszczona wypowiedź jest jego autorstwa, została napisana samodzielnie i nie narusza obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich.
Usługodawca nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, w szczególności, gdy:
– naruszają obowiązujące przepisy prawa bądź są w formie obraźliwej lub wulgarnej,
– Internauta zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym,
– zawierają odnośniki do innych stron internetowych,
– zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
– naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym opinie pod pozostawionym adresem e-mail.
Dodanie opinii musi być poprzedzone akceptacją niniejszego Regulaminu, tym samym Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego postanowieniami.
Pełną odpowiedzialność prawną za dodawane komentarze ponosi wyłącznie Użytkownik.
Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać na adres e-mail: biuro@damtox.pl
Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich publikacji w Serwisie, o czym Użytkownicy zostaną uprzednio poinformowani.
Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą witryną. Jeżeli chcesz być z nami w stałym kontakcie na pewno zainteresują Cie nasze profile na portalach społecznościowych:

Regulamin dodawania opinii
5 (100%) 1 vote

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności Rozumiem i akceptuję
Top